Menü Kapat

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ
Yüksekte Çalışma Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitimi: Bir kimsenin adımını atarak çıkamayacağı yerler “yüksek” olarak kabul edilir. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma biçimleridir. Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye değişmektedir. Bir insanın denge noktası 2. bel omurudur. Literatürde, çoğunlukla bel hizasını geçen yerler yüksek olarak kabul edilmektedir. Ortalama bir insanın boyundan daha uzun yerler yüksek yerler, böyle yerlerde çalışmak da yüksekte çalışmaktır. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma riskidir.

Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü (530) yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, merdiven kullanarak çalışan tüm çalışanların bu eğitimi alması zorunludur.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanların bu eğitimi alması yasal zorunluluktur. Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Mevzuatdaki Yeri
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ GENEL BİLGİLER :

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi :1 gün ( 8 saat)
Yüksekte Güvenli Çalışma İleri Seviye Eğitimi : 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.
Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.
Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.
Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.
Eğitimlere katılım zorunludur.
Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.
Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ:

Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları
Düşme durdurma sistemleri
Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )
Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı
Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları
Sık kullanılan düğüm çeşitleri
Askıda kalma şoku ve süresi
Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.