Menü Kapat

TEMEL REKLAMCILIK EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

PROGRAMIN AMAÇLARI
Bilgisayar destekli reklam ve tasarım kurs programını tamamlayan bireyin,
1. Tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapması,
2. Renkli yüzey düzenlemeleri yapması,
3. Tipografik ögelerle kelime ve form ilişkisine uygun yüzey düzenlemesi,
4. Geometrik formlar üzerinde boyutlandırma, yönlendirme ve basit metin
düzenlemeleri yapması,
5. Tipografik yüzey düzenlemesi yapması,
6. Görüntü düzenleme işlemlerini yapması
amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programında, tasarı ilkelerine uygun ve renkli yüzey
düzenlemeleri, tanıtım ve reklâm amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar
ortamında yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.
2. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya
yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması,
beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma,
uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun
olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.
3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri
ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim
kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun
ortamlarda uygulanır.
3
5. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim
olanaklarından faydalanılabilir.
6. Bilgisayar destekli reklam ve tasarım kurs programının amaçları, içeriği ve
kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanır. Kurs süresi
toplam 185 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini
belirler.
PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI
1. İlkokul mezunu olmak.
2. 13 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TEMEL REKLAMCILIK EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.