Menü Kapat

SİYASET BİLİMİ LİSANS BÖLÜMÜ (4YIL)

Fiyat Bilgisi Alınız

Kategoriler:

SİYASET BİLİMİ LİSANS(4 YIL)

*Siyaset Bilimi Lisans Programı öğrencilere ulusal ve küresel siyasal yaşamın çeşitli yönlerini disiplinlerarası bir yaklaşımla kavrayacak bilgi ve becerileri kazandırmaya yöneliktir. Programın temel amacı, siyasal sistem, kurum ve süreçleri ve bunların toplumla olan ilişkilerini çözümleyebilmek için gerekli kuramsal ve analitik araçları sağlamaktır. Öğrencilerde eleştirel düşünme, etkili iletişim, siyasal okuryazarlık ve etik bakış açısı gibi yetkinlik ve becerileri geliştirmeyi hedefler. Fransızca’nın eğitim dili olması ve ikinci yabancı dil öğrenme zorunluluğu sayesinde mezunlar kendilerini küresel dünyada ifade edebilecekleri donanımları ve dil becerilerini kazanırlar.
Kazanılan Derece
*Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi alanında Lisans derecesi (Bachelor’s Degree) almaya hak kazanırlar.
Kazanılan Derecenin Seviyesi
*Bu programda lisans seviyesinde öğrenim verilmektedir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
*Siyaset Bilimi Lisans diploması, programda yer alan tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıda seçmeli dersi başarıyla tamamlayan ve bitirme ödevini başarıyla savunan öğrencilere, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmak koşuluyla verilir. Diplomaya hak kazanmak için öğrencilerin en az 240 AKTS toplamaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
*Lisan programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Program Yeterlilikleri
*Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir.
*Türkiye’deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
*Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
*Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
*Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
*Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
*Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
*Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
*Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
*Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
*Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Mezunların Mesleki Profili
*Siyaset Bilimi lisans programının benimsediği çok disiplinli yaklaşım ve öğrencilere aktarılan bilgilerin çeşitliliği, ulusal ve uluslararası alanda iş olanaklarını arttırır ve akademik kariyere hazırlayan lisansüstü programlara geçişi kolaylaştırır. Akademik kariyer dışında, bu programdan mezun olanlar özel sektör ve kamu sektöründe yönetici kadrolarında çalışma olanağı bulabilirler ya da uluslar arası kuruluşlara yönelebilirler. Kamu sektöründe üst düzey kadrolara aday olabilir, yerel yönetimlerde, yazılı ve görsel medyalarda, bankalarda ya da diğer özel şirketlerin farklı birimlerinde çalışabilir, diplomasi alanında kariyer yapabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş
*Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Eğitim Türü
*Bu program tam zamanlıdır.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“SİYASET BİLİMİ LİSANS BÖLÜMÜ (4YIL)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.