Menü Kapat

PSİKOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

Fiyat Bilgisi Alınız

Kategoriler:

PSİKOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ UZAKTAN
*Psikoloji bölümü, zihinsel süreçlerin, davranışların ve ikisi arasındaki ilişkilerin incelenmesini konu alır. Psikolojideki zihinsel süreçler; öğrenme, motivasyon, akıl yürütme ve duygu anlamına gelir.Başka bir deyişle, psikoloji çalışması, insanların tek başlarına veya başkalarıyla ya da çevre ile etkileşime girip girmediklerini, nasıl düşündüklerini hissettiklerini öğrendiklerini, etkileşimde olduklarını, anlamalarını ve anlamalarını öğrenmeyi içerir.

–BÖLÜMÜ OKUMANIN HERHANGİ BİR SINAV VE YAŞ ŞARTI YOKTUR.–

PSİKOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ UZAKTAN

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİMİNİN AMACI
Psikoloji bölümü, öğrenciyi psikolojideki uygulama alanlarının yanı sıra önemli teorik ve metodolojik bakış açıları hakkında bilgilendirmek için tasarlanmış geniş tabanlı,disiplinler arası bir programdır.Ayrıca araştırma sürecindeki becerileri öğretmek için tasarlanmıştır.Öğrencilere, psikolojideki keşif heyecanını, sosyal konulara eleştirel, analitik ve multi disipliner bir yaklaşım getirmeyi hedefler.21.yüzyılın hızla küreselleşen dünyasında, psikoloji mezunları bilgi, araştırma becerileri ve analitik yeteneklerini çok çeşitli kişisel, kültürel ve kültürler arası sorunların çözümüne yönelik eğitilirler.Programın ilk yılı, psikoloji, sosyal bilimler ve beşerî bilimlerdeki temel fikirlere ve eleştirel düşünme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.İkinci yıl, araştırma yöntem ve istatistiklerinin yanı sıra, psikolojinin temel alanlarında bir bilgi tabanı geliştirmeye odaklanır. Son iki yılda ise program daha özel dersler ve bölüm seçmeli dersler sunarak öğrencinin psikoloji alanındaki özel ilgi alanlarını takip etmesini sağlar.
Bunu yapmak isteyen dördüncü sınıf öğrencileri, bireysel bir araştırma projesini tamamlayabilir ve raporu bir yüksek lisans tezi olarak sunabilirler. Dört yıl boyunca, öğrencilerin bakış açılarını genişletmek ve multi disipliner yaklaşımda daha fazla beceri geliştirmek için seçmeli derslerinden bazılarını diğer bölümlerden seçmeleri teşvik edilebilir.
Psikolojide Lisans Derecelerinin Değeri
Psikolojinin ilkeleri hemen hemen her alanda bulunabilir ve bu disiplinin lisans derecesini işletme, sağlık, personel yönetimi, pazarlama, sosyal hizmet, hukuk ve eğitim alanındaki meslekler için ideal bir temel haline getirir.
Lisans dereceleri öğrencilere kişiler arası etkileşimi, psikolojik düşüncenin temel kuramsal okullarını ve psikolojik araştırmanın temellerini anlamada bir temel sağlar. Bu programlar, biyolojik, sosyal ve mesleki ilke ve kavramların psikolojik ihtiyaçlarla ilgili olarak uygulanmasına vurgu yapmaktadır.
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI ŞU FALİYETLERDE BULUNABİLİRLER
*Psikolojinin içerik alanlarıyla ilgili çalışma bilgisi geliştirmek
*Mesleki hedeflere ulaşmak için psikolojik içerik ve becerileri uygulamak
*Etik standartları bilime ve mesleki uygulamada kullanmak
*Etkili bir şekilde yazma, konuşma ve başkalarıyla etkileşime geçme becerileri kazanmak
*Davranışları yorumlamak ve problemleri çözmek için bilime dayalı muhakeme yapabilmek
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İSTİHDAM ALANLARI
*Mevcut mesleklere bakıldığında, psikoloji alanında lisans derecesine sahip olanlar için çok çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. Aşağıdaki listede istihdam güvencesi sunulmamakla birlikte, psikoloji alanında lisans derecesine sahip kişilerce yaygın olarak yapılan meslek türleri hakkında bir fikir vermektedir:
*Ruh Sağlığı Danışmanı
*Koruyucu Bakım Vaka Yönetimi Danışmanı
*Ruh Sağlığı Uygulayıcısı / Rehabilitasyon Çalışanı *Çocuk Bakımı Uzmanlığı
*Araştırma Görevlisi
*Uyuşturucu ve Alkol Danışmanı
*Rehabilitasyon Eğitmeni
*Tedavi Danışmanı
*Sosyal Hizmetler
*Psikolojide Deneysel Yöntemler
*Okullarda Pedogojik formasyon ile birlikte Okul Psikoloğu
*Bakanlıklar, Belediyeler ve diğer İdari birimlerde görev
alınabilir.
*Fabrika ve özel işletmelerde çalışan psikolojisi ve verimliliği üzerine görevler yapılabilir.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MÜFREDATA UYGUN DERSLER

*Psikolojiye Giriş
*Sosyal İstatistik
*Araştırma Yöntemleri
*Bilişsel Psikoloji
*Kişilik Değerlendirmesi
*Kişilik Kuramları
*Deneysel Psikoloji / Dikkat ve Bellek
*Psikopatoloji
*Fizyolojik Psikoloji
*Epistemoloji
*Psikolojide Etik *Sağlık Psikolojisi
*Psikolojide İstatistik ve Araştırma Yöntemleri *Kişiler Arası İletişim
*Beyin ve Davranış
*Gelişim Psikolojisi
*Sosyal Psikoloji
*İleri İstatistik ve Araştırma Yöntemleri
*Bilişsel sinir bilim
*Endüstriyel Psikoloji
*Hatırlama ve Düşünme
*Bilişsel Psikoloji Araştırma Atölyesi
*Sosyal Psikolojinin Kuram ve Uygulamaları
*Bilişsel ve Sosyal Gelişim
*Psikolojide Süpervizyonlu Araştırma
*Bireysel Farklılıklar ve Kişilik
*Vaka Yöneticisi / Yetişkin Rehabilitasyon Yaşam Becerileri

–BÖLÜMÜ OKUMANIN HERHANGİ BİR SINAV VE YAŞ ŞARTI YOKTUR.–

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“PSİKOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.