Menü Kapat

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

(1 müşteri değerlendirmesi)

Fiyat Bilgisi Alınız

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ
İşyeri Hekimi eğitimi, hekimlerin iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermesini sağlamaktadır. Bu eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır Eğitimin teorik kısmı 180, pratik kısmı ise 40 saattir. Pratik eğitimler iş yeri hekimi bulunan iş yerlerinde yapılmaktadır.

İşyeri Hekimi eğitim programının amacı, iş yerlerinde hekimlik hizmeti sunmak isteyen doktorlara, mesleki becerilerini geliştirme ve bu alanda uygulayabilme imkanı sunmaktır.

Türkiye’de ki tıp fakültesi mezunları ya da yurt dışında tıp okumuş ve YÖK’ten denkliğini almış (diploması Sağlık Bakanlığınca onaylı) tıp fakültesi mezunları bu kursu alarak işyeri hekimi olabilir.
EĞİTİMİM İÇERİĞİ NEDİR?
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
Temel Hukuk
İş Hukuku
Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
Çalışma Ortamı Gözetimi
İş Hijyeni
Fiziksel Risk Etmenleri
Biyolojik Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Ergonomi
Korunma Politikaları
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
Büyük Endüstriyel Kazalar
İş Kazaları
İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
Meslek Hastalıklarına Giriş
İşle İlgili Hastalıklar
Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları
Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
Mesleki Kanserler
Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
Mesleki İşitme Kayıpları
Toksikoloji
İş Sağlığında Güncel Konular
Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
Çalışma Yaşamı Ve Beslenme
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim
İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
İş Sağlığı Etiği
Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
Son Test ve Genel Değerlendirme
İşyerinde Pratik Uygulamalar

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ için 1 değerlendirme

  1. admin

    TÜM HEKİMLERİMİZİ BEKLERİZ

Değerlendirme yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.