Menü Kapat

ETKİLİ VE HIZLI OKUMA EĞİTİMİ

Fiyat Bilgisi Alınız

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI
ETKİLİ VE HIZLI OKUMA
İÇİNDEKİLER
PROGRAMIN ADI:………………………………………………………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI ……………………………………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN AMAÇLARI…………………………………………………………………………………………………. 2
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR……………………………………………………….. 2
PROGRAMIN KREDİSİ …………………………………………………………………………………………………….. 2
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ………………………………………………………………………………………. 3
ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR………………………………………………………………….. 3
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ……………………… 4
BELGELENDİRME …………………………………………………………………………………………………………… 4
2
PROGRAMIN ADI:
Etkili ve Hızlı Okuma
PROGRAMIN DAYANAĞI: Talim ve terbiye Kurulu 14.09.2012 tarih ve 160 sayılı
kararı ile kabul edilen Ortaokul Etkili ve Hızlı Okuma Dersi Programı
PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI
1.Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
2.Kurs içeriğinin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak gelişimsel özelliklere
sahip olmak.
EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ
Yükseköğretim programlarının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığınca alınan 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararına göre belirtilen
Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği
Alanlardan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, eğitim fakültelerinden mezun
olup, Kişisel Gelişim alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar veya ilgili sertifika
eğitimlerini belgelendiren öğretmenler görev almalıdır.
PROGRAMIN AMAÇLARI
Bireyin;
1.Etkin ve hızlı okuma tekniklerini tanıması,
2.Okuduğunu anlama, hatırlama, yorumlama, değerlendirmeye ilişkin bilgi, beceri
ve tutum sergilemesi,
3.Paragraf ve metin düzeyinde çözümlemeler yapabilmesi,
4.Basılı ve elektronik ortamlarda amacına uygun okuma yapabilmesi,
5.Reklam, haber vb. medya metinlerini eleştirebilmesi, ön bilgi ve deneyimlerini
okuduğunu anlamada kullanması,
6.Okuduğu metinler arasında (öykü, denememe, gazete, dergi vb.) karşılaştırma
yapabilmesi,
Amaçlanmaktadır.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bireysel ve grupla öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
2. Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ve kurs onayında
belirtilen iş yerlerinin eğitim ve öğretime uygun ortamlarında düzenlenir.
Programın uygulanabilmesi için gerekli görsel işitsel eğitim teknolojileri ve
öğretim materyalleri sağlanır.
3. Program uygulanırken öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders
notlarından yararlanılabilir.
PROGRAMIN KREDİSİ
Genel kurs programında kredilendirme yapılmamaktadır.
3
PROGRAMIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati olup toplam eğitim süresi
32 ders saati şeklinde planlanmıştır.
PROGRAM İÇERİĞİ SÜRE
1. Bireysel Özellikler
2. Hızlı Okuma Engelleri
3.Okuma Türleri
4 saat
4 saat
16saat
TOPLAM 24saat
İÇERİK
1. Bireysel Özellikler
1.1 İlgi ve motivasyon
1.2 Konsantrasyon
1.3 Okuma Kültürü
2.Hızlı Okuma Engelleri
2.4Okuma Ortamı
2.5 Ön Okuma Çalışmaları
1.6 Eleştirel Okuma
3.Okuma Türleri
3.1Hızlı Okuma
3.1.1 Tanımı ve Amacı
3.1.2 Hızlı Okuma Engelleri
3.1.3 Hızlı Okuma İçin Göz Egzersizleri
3.1.4 Geriye Dönüş Tekniği
3.1.5 Hızlı Okumada Seslendirmenin Önemi
3.2Etkin Okuma
3.2.1 Tanımı ve amacı
3.2.2 Anlama için Gereklilikler
3.2.3 Etkin Okuma Örnekleri
3.3Etkin ve Hızlı Okuma Yöntemleri
3.3.1 Sessiz okuma
3.3.2 Sesli okuma
3.3.3 Göz jimnastiği, görüş alanı, blok okuma teknikleri
3.3.5.Göz Gezdirerek Okuma
3.3.6 Tarama Yaparak Okuma
3.3.7 Dikkatli Okuma
3.3.8 Esnek Okuma
3.3.9 Seçerek Okuma
3.3.10Etkin Okuma Teknikleri
ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR
4
Kursiyerlerin kurs sonunda elde etmiş olduğu kazanımlar şu şekilde
değerlendirilecektir.
1.Bireyin kazanımları kurs süreci boyunca ara değerlendirme teknikleri ile
ölçülerek, başarısı kurs bitiminde bütüncül olarak değerlendirilecektir.
2.Eğitici, kursiyerlerin kişisel ve grup içi tüm öğrenim faaliyetlerini de
değerlendirecektir.
3.Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde öğrenme kazanımlarına uygun ölçme
araçları kullanılacaktır.
4.Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ
Programın uygulama sürecinde eğitim teknolojileri ve kaynak öğretim
materyalleri (kitap, dergi, broşür, sunu, film, resim) ve öğretmen/öğretici tarafından
hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.
BELGELENDİRME
Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenerek kazandıkları
yeterlilikler belgelendirilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ETKİLİ VE HIZLI OKUMA EĞİTİMİ” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.